skip to Main Content
Menu
096.3309768 clbvanhanhchungcu@gmail.com

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CHO DỰ THẢO QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CHUNG CƯ MỚI

Thực hiện Công văn số 1622/BXD-QLN ngày 11/07/2019 của Bộ xây dựng gửi CLB quản lý tòa nhà Hà Nội về việc đóng góp ý kiến dự thảo Thông tư ban hành Quy chế quản lý sử dụng, chung cư mới (Thay thế Thông tư 02 và một phần Thông tư 28), chi tiết vui lòng xem tại đường link dưới đây:

https://drive.google.com/file/d/1vKwYxvEAVH-e3LUbz1J-6A5Su6NXDwEG/view?usp=sharing

Đề nghị mọi người cho ý kiến đóng góp bằng văn bản, cuối văn bản có ghi rõ họ tên và thông tin liên hệ của người đóng góp. Thời gian gửi về Ban điều hành trước ngày 23/07/2019.

Trên cơ sở tổng hợp Ban điều hành sẽ có báo cáo đưa ra thảo luận vào buổi sinh hoạt định kỳ lần thứ 19, để đi đến thống nhất nội dung báo cáo trình Bộ xây dựng.

Trân trọng!

TM Ban điều hành: Chủ tịch Trần Khánh.

Bình Luận FaceBook

Đối tác

kich-thuoc-logo
logo-web-bach-thang
kich-thuoc-logo
kich-thuoc-logo
kich-thuoc-logo
kich-thuoc-logo
kich-thuoc-logo
kich-thuoc-logo
Back To Top
Copyright 2018 © CLB Quản Lý Tòa Nhà Hà Nội | Thiết kế bởi Web Bách Thắng