skip to Main Content
Menu
096.3309768 clbvanhanhchungcu@gmail.com

Một số quy định mới về quỹ bảo trì nhà chung cư

Ngày 26/03/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật nhà ở. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Theo đó, một…

Xem Tiếp

XÁC ĐỊNH NỘI DUNG CHI QUỸ BẢO TRÌ NHÀ CHUNG CƯ

Trong quá trình hoạt động của các nhà chung cư hiện nay, tuy đã có hệ thống văn bản pháp luật quy định các nội dung chi quỹ bảo trì, nhưng một số nơi vẫn còn gặp khó khăn trong việc xác định. Nhất là đối với một số nội…

Xem Tiếp

Đối tác

kich-thuoc-logo
logo-web-bach-thang
kich-thuoc-logo
kich-thuoc-logo
kich-thuoc-logo
kich-thuoc-logo
kich-thuoc-logo
kich-thuoc-logo
Back To Top
Copyright 2018 © CLB Quản Lý Tòa Nhà Hà Nội | Thiết kế bởi Web Bách Thắng