skip to Main Content
Menu
096.3309768 clbvanhanhchungcu@gmail.com

Thông báo mời thầu dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư:

Kính gửi: Các đơn vị đủ năng lực quản lý vận hành chung cư trên địa bàn TP Hà Nội
Tên bên mời thầu: BAN QUẢN TRỊ NHÀ CHUNG CƯ CT1 HẢI ĐĂNG CITY
Địa chỉ: Văn phòng Ban Quản trị nhà chung cư CT1 Hải Đăng City, ngõ 4 Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội;
Thông báo mời thầu cung cấp dịch vụ quản lý toà nhà theo hình thức chào giá cạnh tranh như sau:
1. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ quản lý toà nhà tại nhà chung cư CT1 Hải Đăng City.
+ Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp dịch vụ quản lý vận hành toà nhà chung cư.
+ Thời gian thực hiện hợp đồng cho gói thầu: 02 năm (Từ ngày 01/8/2021 đến hết ngày 31/7/2023).
+ Địa điểm thực hiện gói thầu: Nhà chung cư CT1 Hải Đăng City, ngõ 4 Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
2. Ngân sách: Quỹ thu phí dịch vụ căn hộ và các nguồn kinh phí khai thác dịch vụ toà nhà.
3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá cạnh tranh
4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
5. Hồ sơ chào thầu gồm: 01 bản gốc, 03 bản sao, 01 USB (toàn bộ được niêm phong), ngoài hồ sơ chào thầu ghi rõ “Không mở trước 9 giờ 30 phút ngày 28 tháng 05 năm 2021”.
6. Thời gian phát hành hồ sơ: từ 08 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 05 năm 2021 đến 09 giờ 00 phút ngày 28 tháng 05 năm 2021.
7. Địa điểm phát hành hồ sơ và nhận hồ sơ chào thầu: Văn phòng Ban Quản trị nhà chung cư CT1 Hải Đăng City, ngõ 4 Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
8. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng chẵn).
9. Quy tắc áp dụng làm căn cứ: Theo Luật nhà ở số 65/2014/QH13, Nghị định 99/2015/NĐ-CP và văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BXD.
10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 05 năm 2021.
11. Thời điểm mở thầu: Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai sau thời điểm đóng thầu lúc 09 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 05 năm 2021 tại Văn phòng Ban Quản trị nhà chung cư CT1 Hải Đăng City, ngõ 4 Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
12. Khảo sát thực tế tại Toà nhà:
– Từ 09 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút ngày 15/05/2021.
13. Đại diện liên hệ:
Ông Lữ Đăng Thành – TBQT, số ĐT: 0904856986
Bà Nguyễn Thị Việt Thu – phó trưởng BQT, số ĐT: 0974641486
Bà Trần Phương Thảo – phó trưởng BQT, số ĐT: 0983644866 (liên hệ mua hồ sơ mời thầu)
Đề nghị liên hệ trong giờ hành chính và mang theo Giấy giới thiệu của đơn vị tham gia đấu thầu.
Z2480606545444 E905972f2938455359b49d5329b9bd3cZ2480606550537 E1755a17b6af3c4ade5186650555d938
Bình Luận FaceBook

Đối tác

kich-thuoc-logo
logo-web-bach-thang
kich-thuoc-logo
kich-thuoc-logo
kich-thuoc-logo
kich-thuoc-logo
kich-thuoc-logo
kich-thuoc-logo
Back To Top
Copyright 2018 © CLB Quản Lý Tòa Nhà Hà Nội | Thiết kế bởi Web Bách Thắng