skip to Main Content
Menu
096.3309768 clbvanhanhchungcu@gmail.com

06 CÔNG VIỆC QUAN TRỌNG NHỮNG NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC NHÂN SỰ, KẾ TOÁN CẦN LÀM TRONG THÁNG 9/2019

Kế toán, nhân sự là 2 bộ phận mà bất cứ một doanh nghiệp nào cũng phải có và công việc của các bộ phân này thì luôn song hành với nhiều giấy tờ, thủ tục cần hoàn thành.

Trong tháng 9/2019, những người làm công tác Nhân sự, Kế toán cần làm 06 công việc quan trọng sau đây:
1. Trước ngày 03/9/2019: Thông báo tình hình biến động lao động (Căn cứ vào Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015).

  1. Hạn cuối là ngày 20/9/2019: Nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân tháng8/2019 (nếu có) đối với doanh nghiệp khai thuế theo tháng (Căn cứ vào Điểm a Khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013).
  2. Hạn cuối là ngày 20/9/2019: Nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng 8/2019(nếu có) đối với doanh nghiệp khai thuế theo tháng (Căn cứ vào Điểm a Khoản 3 Điều 10 và Điểm a Khoản 2 Điều 11 Thông tư 156/2013).
  3. Hạn cuối là ngày 20/9/2019: Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đối với doanhnghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụnghóa đơn tự in, đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện muahóa đơn của cơ quan thuế theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư 39/2014/TTBTC thực hiện nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.
    (Căn cứ vào Điều 27 Thông tư 39/2014 và Khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014).
  4. Hạn cuối là ngày 30/9/2019: Đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảohiểm thất nghiệp hàng tháng (Căn cứ vào Khoản 1 Điều 7 của Quy trình kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017).
  1. Cùng thời điểm đóng BHXH bắt buộc cho NLĐ: Đóng kinh phí công đoàn,dù doanh nghiệp có hay chưa có tổ chức Công đoàn vẫn phải nộp 2% trên quỹ, tiền lương là căn cứ đóng bảo hiểm xã hội vào kinh phí Công đoàn.(Căn cứ vào Điều 5 và Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013).   

NGUỒN: TRƯỜNG THỌ-TỔNG HỢP

Bình Luận FaceBook

Đối tác

kich-thuoc-logo
logo-web-bach-thang
kich-thuoc-logo
kich-thuoc-logo
kich-thuoc-logo
kich-thuoc-logo
kich-thuoc-logo
kich-thuoc-logo
Back To Top
Copyright 2018 © CLB Quản Lý Tòa Nhà Hà Nội | Thiết kế bởi Web Bách Thắng