skip to Main Content
Menu
096.3309768 clbvanhanhchungcu@gmail.com

HƯỚNG DẪN KIỂM SOÁT NHÂN SỰ AN NINH TRƯỚC KHI VÀO LÀM VIỆC TẠI DỰ ÁN

Trong lĩnh vực quản lý, vận hành tòa nhà, các đơn vị quản lý thường đau đầu trước sự biến động nhân sự không ngừng của đơn vị an ninh: nhân sự không đảm bảo chất lượng theo hợp đồng, thiếu kiến thức, kỹ năng xử lý công việc, kỹ năng Phòng cháy chữa cháy… Trước vấn đề đó, việc có được  “Biện pháp kiểm soát nhân sự an ninh trước khi vào làm việc tại dự án” và rằng buộc cụ thể trong Hợp đồng là yếu tố vô cùng quan trọng để đảm bảo dịch vụ an ninh nói riêng và dịch vụ của đơn vị quản lý vận hành nói chung. Bài viết sau đây sẽ chia sẻ về : “Hướng dẫn các bước để kiểm soát nhân sự an ninh trước khi vào làm việc tại một dự án”:

Tiến trình thực hiệnNội dung diễn giảiGhi chú

Bước 1:

Kiểm soát hồ sơ nhân sự trước khi triển khai dịch vụ

Kiểm soát về mặt lý lịch nhân sự, bao gồm các giấy tờ bắt buộc như sau:

1.Phiếu nhân sự (theo mẫu của nhà thầu an ninh)

2.Giấy xác nhận nhân sự

3.Sơ yếu lý lịch

4.Giấy khám sức khoẻ của bệnh viện cấp quận, huyện

5.Chứng chỉ PCCC

6.Chứng chỉ sơ cứu thương

7.Thẻ BH y tế (đối với nhân viên có thâm niên công tác từ 6 tháng trở lên)

Nhà thầu an ninh cung cấp danh mục kỹ năng đào tạo nghề nghiệp và tiêu chuẩn ngành nghề (được coi như phụ lục hợp đồng trong bản chào thầu dịch vụ) làm căn cứ để giám sát các nhân sự của nhà thầu an ninh.

Toàn bộ giấy tờ ( từ mục 2 -> 6) của nhân sự phải được phô tô và sao y bản chính từ phía nhà thầu(nhà thầu chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của hồ sơ gốc), sắp xếp theo bộ hồ sơ với từng nhân viên (kèm theo danh sách nhân viên) được nhà thầu an ninh chuyển đến Phòng BQL Tòa nhà  trước 10 ngày để thẩm định, lưu và chuyển Bộ phận Dịch vụ Toà nhà lưu để theo dõi.

Trường hợp hồ sơ nào không sao y bản chính bởi nhà thầu an ninh hoặc không đủ hồ sơ giấy tờ thì trả lại hồ sơ. Chậm nhất trước 05 ngày triển khai dịch vụ phải đầy đủ hồ sơ còn thiếu cần bổ sung.

Đối với nhân sự là quản lý cấp cao nhất trong bộ máy chỉ huy của nhà thầu phụ làm việc tại Toà nhà, Đơn vị quản lý sẽ trực tiếp kiểm tra phỏng vấn đánh giá lại năng lực trình độ so với yêu cầu của công việc. Địa điểm phỏng vấn: Tại Văn phòng BQL tòa nhà

Trường hợp không đạt yêu cầu, đề nghị nhà thầu phụ thay thế nhân sự khác. Thời gian phỏng vấn do hai bên thống nhất nhưng không quá 07 ngày trước ngày triển khai dịch vụ.

Ban quản lý tòa nhà không nhận phỏng vấn nhân viên bảo vệ chưa trải qua đào tạo các nội dung kỹ năng theo quy chế tuyển dụng – đào tạo của Nhà thầu an ninh được quy định tại mục C, khoản 3, điều 8 Nghị định 52/2008/NĐ-CP và theo điều 3 phần VII của Thông tư 45/2009/TT-BCA

Bước 2:

Kiểm soát năng lực, kiến thức ngành nghề của nhân sự trước triển khai dịch vụ

 

 

 

Kiểm soát về thực tiễn nhân sự cung cấp trên các tiêu chí:

1. Số lượng nhân sự theo hợp đồng cung ứng.

2. Ngoại hình: Chiều cao – cân nặng (đối với Nam và Nữ) dị tật, dị hình, xăm trổ…(theo tiêu chuẩn tuyển dụng của ngành nghề và Quy chế tuyển dụng của công ty an ninh)

3. Kiểm tra đánh giá độ xác thực của các nội dung được đào tạo theo Quy chế đào tạo của nhà thầu phụ.

4. Kiểm tra kiến thức thông tin sơ bộ về dự án làm việc, các câu hỏi thường gặp từ khách hàng: quy mô tòa nhà, địa điểm văn phòng BQL,…

 

BQLTN thành lập Hội đồng kiểm soát nhân sự, bao gồm 03 thành viên: Bộ phận Dịch vụ Tòa nhà gồm 02 người,đại diện phía nhà thầu an ninh: 01 người.

Hội đồng kiểm soát nhân sự sẽ tổ chức phỏng vấn lại với các nhân sự theo các tiêu chí kèm theo mẫu biểu.

Trường hợp nào không đạt trung bình trên 60% yêu cầu về các nội dung được đào tạo (theo Quy chế đào tạo của nhà thầu phụ được kèm theo Bản chào thầu dịch vụ an ninh và được coi như phụ lục hợp đồng) thì BQLTN từ chối tiếp nhận và gửi trả về cho đơn vị an ninh.

Trường hợp nào đạt thì được cắt lịch trực và ca trực, chấm công chính thức theo phương án bảo vệ tại Toà nhà.

Kết quả của bước này cần đạt được

Đánh giá độ xác thực trong vấn đề đào tạo ban đầu của nhân sự nhà thầu an ninh, lựa chọn những nhân sự đảm bảo được chất lượng về bước đầu để tiến hành đào tạo nâng cao trong quá trình làm việc.

Bước 3:

Bố trí làm việc và Đào tạo ban đầu đối với nhân viên nhà thầu an ninh

Nhân viên nhà thầu sau khi vượt qua vòng kiểm soát về hồ sơ và tính xác thực về những nội dung được nhà thầu an ninh đào tạo, đạt trên 60% yêu cầu:

– Nếu với Toà nhà bắt đầu triển khai dịch vụ an ninh thì được cắt lịch trực chính thức.

– Nếu với Toà nhà đang triển khai dịch vụ an ninh, thì trong tuần đầu làm việc sẽ được trải qua đào tạo thực tế tại vị trí cụ thể (đứng kèm vị trí – chưa đứng vị trí chính thức) theo Danh mục kỹ năng nghề nghiệp an ninh (Có sự kèm cặp và hướng dẫn của Chỉ huy trưởng – ca trưởng công ty an ninh, giám sát an ninh)

Các trường hợp trong quá trình làm việc không đáp ứng được yêu cầu công việc hoặc vi phạm Sổ tay nhân viên thì tuỳ mức độ sẽ xử lý (từ nhắc nhở, phạt vi phạm hợp đống đến gửi trả về công ty để thay thế nhân viên an ninh khác).

Các trường hợp nhân viên bảo vệ đã có kinh nghiệm làm việc tại các toà nhà cao ốc từ 06 tháng trở lên, sau khi vượt qua phỏng vấn thì được cắt lịch trực chính thức, độc lập đứng vị trí.

Đối với các Toà nhà bắt đầu triển khai dịch vụ Quản lý thì các nhân viên vượt qua vòng phỏng vấn đánh giá bởi Hội đồng thì được đứng độc lập các vị trí nhưng phải tuân thủ theo chương trình đào tạo trong bản Mô tả công việc, miêu tả công việc và Danh mục kỹ năng nghề nghiệp nhân viên an ninh, và đảm bảo được sự hướng dẫn sát sao của các cấp quản lý mục tiêu của nhà thầu an ninh.

Đối với nhân sự bổ sung trong trường hợp bất thường – tức trường hợp bổ sung, thay thế nhân sự chưa có kế hoạch trước 03 ngày(trong khi dịch vụ quản lý đã triển khai) thì phải tuân thủ theo quy trình đào tạo kèm vị trí để Phòng ngừa rủi ro trong chất lượng dịch vụ cung ứng cho Toà nhà. Với trường hợp này, BQLTN vẫn tính phí như trong hợp đồng.

Bộ phận Dịch vụ các Toà nhà giới thiệu nhân viên mới với các bộ phận thông qua Thông báo nhân sự mới đến các bộ phận.

Trong trường hợp đang triển khai dịch vụ, nếu thay thế nhân sự bất thường thì các bước kiểm soát hồ sơ và năng lực nhân viên được thực hiện như bước 1 và bước 2, chỉ khác nhau về mặt thời gian và thành phần của hội đồng đánh giá:

– Thời gian kiểm tra hồ sơ và năng lực ứng viên: được thực hiện ngay khi nhà thầu an ninh có kế hoạch thay thế nhân sự an ninh. Nhân sự được trực tiếp giới thiệu về Phòng Nhân sự của công ty để kiểm tra và đánh giá (kèm công văn và hồ sơ nhân sự). Nếu đạt yêu cầu, ứng viên được điều chuyển đến Ban quản lý Toà nhà đề xuất bổ sung, thay thế nhân viên an ninh. Nếu không đạt yêu cầu, ứng viên được gửi trả lại cho nhà thầu an ninh.

– Hội đồng đánh giá ứng viên trong trường hợp thay thế nhân sự bất thường bao gồm Đại diện Phòng Nhân sự- đại diện Bộ phận dịch vụ Toà nhà và đại diện nhà thầu an ninh đang bảo vệ tại Toà nhà  (với trường hợp lực lượng an ninh là của cùng một nhà thầu).

Kết quả bước này cần đạt được

Đào tạo được những nhân sự đảm bảo theo tiêu chí chất lượng phục vụ của công ty với tiêu chí đạt được sự hài lòng của khách hàng.

Ghi chú: Tùy thuộc vào ngân sách gói thầu và yêu cầu tại dự án để đơn vị quản lý vận hành áp dụng toàn bộ hoặc 1 phần danh mục thực hiện tại bài viết này.

NGUỒN: TRƯỜNG THỌ – CV QLVH

Bình Luận FaceBook

Đối tác

kich-thuoc-logo
logo-web-bach-thang
kich-thuoc-logo
kich-thuoc-logo
kich-thuoc-logo
kich-thuoc-logo
kich-thuoc-logo
kich-thuoc-logo
Back To Top
Copyright 2018 © CLB Quản Lý Tòa Nhà Hà Nội | Thiết kế bởi Web Bách Thắng