skip to Main Content
Menu
096.3309768 clbvanhanhchungcu@gmail.com

GÓC ĐỘ CĐT – ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CHO DỰ THẢO THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ CỦA BỘ XÂY DỰNG BAN HÀNH TRONG NĂM 2019

A. Chương II NỘI DUNG QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ

Điều 5: Lập bàn giao và lưu trữ hồ sơ nhà chung cư:

 • Bộ Xâu dựng nên chi tiết rõ danh mục, đầu mục các hồ sơ phải bàn giao

 

B. Chương III TỔ CHỨC VIỆC QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ

I . Mục 1: HỘI NGHỊ NHÀ Chung cư:

1 . Số lượng Chủ sở hữu tham dự hội nghị đủ điều kiện tổ chức hội nghị.

 • Hội nghị lần đầu: Cần 75% /50% CSH đã nhận bàn giao căn hộ tham dự hội nghị/ UBND Phường tổ chức.
 • Hội nghị bất thường: Cần 50% CSH đã nhận bàn giao căn hộ tham dự. ( điều 14 khoản 2,3 mục a,b). / UBND phường tổ chức: điều 14 khoản 5 mục b): Cần có đơn của tối thiểu 50% đại diện CSH đã nhận bàn giao căn hộ đề nghị( Nếu không đủ thì sao?, Thì UBND phường sẽ từ chối trách nhiệm tổ chức. Vậy tòa nhà CC sẽ không có người quản lý….)
 • Hội nghị TN: 30% đại diện CSH căn hộ đã nhận bàn giao căn hộ tham dự hoặc ít hơn..( Điều 15, khoản 1).
 1. Thực tế:
 • Số lượng CSH tham dự hội nghị đã không đề cập đến các CSH diện tích khác trong tòa nhà và các căn hộ chưa bán.
 • Với số lượng CSH đã nhận bàn giao căn hộ như nêu trên sẽ không thực hiện được vì phần lớn cư dân đã nhận bàn giao thường không đi họp đủ do bận công tác, không quan tâm….. thì sẽ dẫn đến việc 90% hội nghị các nhà chung cư sẽ chuyển cho UBND phường tổ chức do không đủ số lượng CSH đã nhận bàn giao căn hộ
 1. Đề xuất thay đổi:
 • Thay đổi : 30/50/70% đại diện các CSH đã nhận bàn giao căn hộ và các CSH diện tích khác trong tòa nhà khác .
 • UBND phường chịu trách nhiệm tổ chức hội nghị: Khi đã nắm bắt tình hình thực tế tại hội nghị không thành công( vì các hội nghị đều có đại diện của UBND phường tham gia) và có đơn đề nghị của đại diện các CSH trong tòa nhà ký đơn.
 1. Mục 2
 2. Điều 24:  Quy chế thu chi tài chính và quy chế hoạt động BQT:
 • Bộ XD nên ban hành 1 bộ quy chế mẫu ( như nội quy) để làm cơ sở cho các BQT thự hiện.
 1. Điều 34: Các hạng mục của nhà chung cư được sử dụng kinh phí bảo trì để bảo trì: ( Đây là vde gây nhiều tranh cãi trong tòa nhà).
 • Đề nghị có 1 list danh sách chi tiết, cụ thể những hạng mục bảo trì.
 1. Điều 36: Lâp bàn giao và quản lý kinh phí bảo trì phần sở hữu chung…..
 • Mục 2: khoản c: ….Kỳ hạn gửi tiền và CTK tiền gửi….. được quy định trong quy chế thu chi tài chính của BQT nhà cc do HNNCC thông qua.
 • Mục 6: …. Tài liệu quyết toán kinh phí bảo trì phần sở hữu chung bao gồm: Biên bản xác định phần diện tích thiết bị thuộc sở hữu chung…, Biên bản xác nhận tổng kinh phí bảo trì….., bảng kê các cv bảo trì phần sở hữu chung đã thực hiện…..

Nếu BQT và CĐT chưa có đủ 3 biên bản xác nhận các số liệu trên  và chưa thông qua quy chế thu chi TC thì CĐT có chuyển tiền cho BQT không?( Không đủ cơ sở chuyển tiền).

Bình Luận FaceBook

Đối tác

kich-thuoc-logo
logo-web-bach-thang
kich-thuoc-logo
kich-thuoc-logo
kich-thuoc-logo
kich-thuoc-logo
kich-thuoc-logo
kich-thuoc-logo
Back To Top
Copyright 2018 © CLB Quản Lý Tòa Nhà Hà Nội | Thiết kế bởi Web Bách Thắng